Uzturēšanās atļauja Latvijā

Imigrācijas programma kura nodrošina investoriem termiņa uzturēšanās atļaujas (TUA) saņemšanu Latvijā apmaiņā pret investīcijām, ir spēkā kopš 2010. gada 1. jūlija. Iegūt TUA iegādājoties nekustamo īpašumu – ir vispopulārākais veids, kuru izvēlas lielākā daļa no tiem, kas vēlas saņemt TUA kādā no Eiropas Savienības valstīm un Šengenas zonā (līdz ar to arī iegūstot iespēju bezvīzu apmeklējumiem uz jebkuru no Šengenas valstīm). TUA izsniedz uz pieciem gadiem, ar tālāko iespēju pagarināt to uz jauno periodu.

Lai saņemtu termiņa uzturēšanās atļauju Latvijā, pamatojoties uz ieguldījumiem nekustamajā īpašumā, jāizpilda šādi nosacījumi:

  • Minimālā nekustamā īpašuma darījuma summa – 250 000 eiro;
  • Minimālā nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība – 80 000 eiro;
  • Iemaksa valsts budžetā 5% apmērā no darījuma summas.

Termiņa uzturēšanās atļauju Latvijā var saņemt gan investori, gan viņu ģimenes locekļi – laulātie, nepilngadīgie bērni un personas, kuras ir investora apgādē.

ru / en / lv
Z-Towers Lights
above Riga